Antoine's Blog - Je kinderen wonen bij een ander

Toegevoegd: 25 augustus 2014 om 15:07:45

Als je kinderen bij een ander wonen, in dit geval bij een pleeggezin, kan ik me goed voorstellen dat dit voor de biologische ouders soms moeilijk te verteren is.

  

Toch in sommige gevallen zal je eerlijk moeten zijn en moeten concluderen dat het wel eens beter kan zijn voor je eigen kinderen. Misschien kun je zelf wel niet zo goed voor kinderen zorgen, hoe graag je dat ook zou willen. Nu wonen we in Nederland en zijn er allerlei instanties die ingrijpen op het moment dat dit het geval is.

  

Als ze dan eenmaal bij pleegouders wonen is het ook niet gebruikelijk dat er vanuit die pleegouders actief gewerkt wordt aan een vernieuwd contact tussen kinderen en ouders. Meestal wordt er een bezoekregeling vastgesteld en daar moet je het dan mee doen, in sommige gevallen is die bezoekregeling georganiseerd op een bepaalde locatie, want gewoon weer bij je ouders thuiskomen is vaak ook niet mogelijk. Maar aan de omgang tussen kind en ouder veranderd niets, en juist hierin zit volgens mij de kneep.

 

Wij proberen in samenwerking met de voogden, onze eigen gedragswetenschapper en pleegzorgbegeleider dit contact optimaal te maken en de ouders opnieuw te “leren” hoe ze met hun eigen kinderen om moeten gaan. Dit kan natuurlijk enkel alvorens de trauma’s bij kinderen (maar ook bij de ouders) op een juiste manier zijn verwerkt, maar het contact met de biologische ouders is echt van belang.

 

Met behulp van onze eigen gedragswetenschapper, de voogden en pleegzorgbegeleiders hebben wij hiervoor het kind ouder traject geschreven. Wij omarmen alle partijen, maken heel duidelijk dat wij voor kinderen van een ander zorgen en zijn vooral heel duidelijk naar de kinderen over het feit dat ze een eigen papa en mama hebben, hoewel ze ons ook zo noemen.  Als je onze kinderen vraagt waarom ze bij ons wonen, zullen ze dan ook antwoorden “mijn eigen papa en mama kunnen niet zo goed voor ons zorgen”

 

We hebben gelukkig al veel succes gehad met deze werkwijze en het contact met de biologische ouders is zeer goed te noemen. We oordelen niet, stappen over het verleden heen en houden ze van alles op de hoogte, delen via de What’s app zoveel mogelijk foto’s, bezoeken de ouders regelmatig en organiseren de bezoekregelingen volledig op maat van de kinderen. Wat kan je wel aan en wat nog niet, we zijn er tenslotte wel om voor deze kinderen te zorgen en over ze te ‘waken’.

 

De bovenstaande foto is een mooi voorbeeld, het is een cadeau van de biologische ouders van de kinderen die bij ons wonen. Als dank dat we zo goed voor hun kinderen zorgen, hoe mooi is dat. Wij zijn op onze beurt trots en dankbaar dat zij accepteren dat hun kinderen bij ons wonen en dat we de ingezette koers op een gedegen manier kunnen voortzetten. Alles in het belang van de kinderen!

 

Ik weet dat ze mijn blog volgen, dus wil ze graag op deze manier nogmaals bedanken voor het mooie cadeau !

 

Groeten,

Antoine Aardoom
« Terug naar Overzicht

Stichting Vlinders

Kinderen die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen ontbreekt het vaak aan ruimte om (zelf)vertrouwen en verantwoordelijkheid te ontwikkelen.

 

 

Stichting Vlinders biedt deze kinderen een plek waar ze zich positief kunnen ontwikkelen in hun gedrag en opstelling naar hun omgeving. Vooral het zo dicht mogelijk benaderen van een ‘normaal’ gezin met een full time papa en mama vinden we belangrijk. Het huis kreeg de naam ‘Villa Vlinders’ als veilige plek en levensschool.

 

 

Elk kind heeft recht op verzorging en een opvoeding die afgestemd is op zijn of haar ontwikkeling, mogelijkheden en beperkingen. Onze zorg is specifiek afgestemd op dit kind met zijn of haar specifieke behoeften in zijn of haar specifieke omstandigheden.

 

 

In Tiel staat dit huis, Villa Vlinders. Een huis speciaal voor kinderen die om uiteenlopende redenen niet thuis kunnen wonen. Villa Vlinders biedt plaats aan acht kinderen die daar voor langere periode kunnen wonen.

 

Ieder kind heeft recht om op te groeien in een gezin !

 

Stichting Vlinders geeft kinderen nieuwe vleugels !

 Actueel

Vriend van sticker

Binnenkort zullen alle Tielenaren hem wel tegenkomen, want alle vrienden...


Villa Vlinders

In Tiel staat een huis, Villa Vlinders. Een huis speciaal voor kinderen...


Feiten over pleegzorg

De noodzaak blijkt uit de feiten!


Evenementen